1
Bạn cần hỗ trợ?
Thanh lý máy tính văn phòng | Thanh ly may tinh
Thanh lý máy tính,máy in,camera,các thiết bị văn phòng với giá cao

Thanh lý máy tính,máy in,camera,các thiết bị văn phòng với giá cao

Hiện nay nhiều công ty, cơ quan, văn phòng, gia đình có máy tính cũ muốn thanh lý mà không biết bán cho ai. Nhận biết được nhu cầu này công ty chúng tôi chuyên mua thanh lý máy tính, laptop, máy in, máy fax, các loại...Với giá cao.